Pri príležitosti 15. výročia založenia spoločnosti …

Vízia, ciele a vytrvalosť. Úprava vody fascinuje začínajúceho podnikateľa od mladosti. Vízia, že každá domácnosť by mala mať zdravú vodu, bola nasledovaná jasným cieľom stať sa lídrom na trhu. „Na začiatku bola maximálne hŕstka ľudí, ktorí verili mne a mojej myšlienke. Mnohí ma považovali za blázna. Vždy som však pevne veril vo svoj vývoj a svoju víziu zdravej vody, riskoval som všetko a vytrvalo som išiel svojou cestou,“ spomína na začiatky Schriefl. Skutočne sa mu podarilo využiť medzeru na trhu. V súčasnosti sa na celom svete používa približne 100 000 jednotiek. Aquavital je teda jasnou jednotkou vo fyzikálnej úprave vody.

Marketing prostredníctvom vytvárania sietí. Takže na začiatku bola vízia a skvelý produkt – a samozrejme príliš nízky rozpočet na marketing. Preto bolo potrebné prijať netradičné opatrenia, aby sa presadili. A keďže Leo Schriefl je v každom ohľade nekonvenčný, vyvinul vlastný systém. Marketing prostredníctvom vytvárania sietí. Celebrity a mienkotvorné osobnosti, ktoré používajú a propagujú jeho produkt. „Tobias Moretti, Thomas Sykora, Roland Düringer, Heinz Kinigartner, Renate Götschl, Marc Webber a mnohí ďalší sú spokojní zákazníci spoločnosti Aquavital, ktorí mi veľmi pomohli zvýšiť povedomie o mojich produktoch,“ hovorí Schriefl.

Ocenenia, inovácie a exportná ofenzíva. Schriefl je v tom najlepšom slova zmysle búrlivák. Mnohé ocenenia – okrem iného od ministerstva života a ministerstva hospodárstva – nedovolili podnikateľovi zaspať na vavrínoch. Naopak. Pokračoval vo výskume a investoval do inovácií. V arabskom svete sa presadil napríklad zariadením gigantickej krytej lyžiarskej zjazdovky v Dubaji a zariadil sídlo ománskeho sultána. Odvtedy je spoločnosť Aquvital stálym hráčom v Spojených arabských emirátoch (SAE) na pravdepodobne najväčšom stavenisku na svete. „V najlepších časoch sme vyvážali do 42 krajín. Pred niekoľkými rokmi sme sa rozhodli stiahnuť z východnej Európy kvôli hroziacej hospodárskej kríze. Odvtedy sme sa veľmi intenzívne zamerali na nemecky hovoriace krajiny a Arabské emiráty. Najmä tam, kde je voda vzácnou komoditou, sa spoliehame na najvyššiu úroveň kvality, ktorú s nadšením vyvíjame pre každú úlohu, bez ohľadu na jej veľkosť, ako je napríklad krytá lyžiarska zjazdovka uprostred púšte,“ pokračuje Schriefl.

Sociálna angažovanosť. Napriek úspešnému príbehu svojej spoločnosti Schriefl nikdy nezabudol, že sám pochádza zo skromných pomerov, a preto sa angažuje aj v sociálnej oblasti.

ZLATÁ edícia k výročiu. Spoločnosť Aquavital pri príležitosti svojho 15. výročia uviedla na trh prémiový vápencový magnet s Megaspinom v edícii GOLD v rámci veľtrhu „The Big 5“ v Dubaji. „Po prémiovom modeli bol dopyt už dlhší čas. 15. výročie sme využili ako príležitosť na predstavenie tejto edície GOLD. Ako poďakovanie našim zákazníkom a priateľom sme vyžrebovali tri kusy edície GOLD. Tešíme sa na ďalších 15 rokov zdravej vody so spoločnosťou Aquavital,“ uzatvára Schriefl.