INFORMÁCIE

Na tejto stránke vás informujeme o spracovaní vašich osobných údajov.

Ak chcete zmeniť nastavenia ochrany údajov (udeliť súhlas alebo odvolať už udelený súhlas), môžete svoje nastavenia kedykoľvek zmeniť.

ZODPOVEDNÝ

Za spracovanie vašich osobných údajov na našej webovej stránke je zodpovedný:

WAW Internethandels GmbH
Bundesstrasse 66
8740 Zeltweg
Rakúsko
Tel.: +436644527328
E-mail: office@aquavital.at

NÁSTROJ NA SPRÁVU SÚHLASU

LEGALWEB.IO

Na našej webovej stránke používame nástroj na správu súhlasu spoločnosti LEGALWEB.IO, legalweb GmbH, Fürbergstraße 42a, 5020 Salzburg, Rakúsko. Tento nástroj nastaví vo vašom koncovom zariadení súbor cookie na uloženie vybraných alebo nevybraných služieb. Tomuto súboru cookie nie je priradené ID používateľa a neukladajú sa v ňom žiadne iné osobné údaje. Obsah sa uchováva maximálne 1095 dní a potom sa automaticky vymaže.

Právnym základom na uchovávanie týchto údajov je § 165 ods. 3 TKG 2021.

Spracovanie údajov na vašom koncovom zariadení

Operácie spracovania opísané v nasledujúcom texte využívajú okrem iného technológie, ako sú skripty, cookies, WebSQL, LocalStorage, Session Storage, … . Tieto technológie ukladajú alebo čítajú údaje v koncovom zariadení.

WEBHOST

Hetzner

Našu webovú stránku hostíme u spracovateľa objednávok Hetzner, Hetzner Online GmbH, Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen, Nemecko.

Údaje o pripojení sa spracúvajú na účely poskytovania a sprístupňovania webovej stránky. Údaje sa neukladajú mimo volania výlučne na účely poskytovania webovej stránky. Údaje o pripojení však ukladá náš spracovateľ objednávok na bezpečnostné účely. Trvanie spracúvania na bezpečnostné účely je premenlivé a končí sa po skončení nevyhnutnosti bezpečnostných opatrení. Okrem toho náš spracovateľ objednávok zhromaždené údaje ihneď po zhromaždení anonymizuje a poskytuje nám anonymné údaje vo forme štatistík na vyhodnotenie. Tieto štatistiky používame na riešenie problémov a na ďalší rozvoj našich webových stránok.

Právnym základom spracúvania údajov je absolútna technická nevyhnutnosť pre poskytovanie a dodávanie služby „webová stránka“, ktorú ste si výslovne vyžiadali prostredníctvom vašej výzvy podľa § 165 ods. 3 TKG 2021.

SÚBORY DENNÍKA SERVERA

Údaje o pripojení sa spracúvajú na účely monitorovania technickej funkcie a zvýšenia prevádzkovej bezpečnosti nášho webového hostiteľa. Doba spracovania je obmedzená na 30 dní.

Právnym základom pre spracovanie údajov je absolútna technická nevyhnutnosť súboru serverových protokolov ako základnej databázy pre analýzu chýb a pre bezpečnostné opatrenia v rámci služby „webová stránka“ výslovne požadovanej vašou výzvou podľa § 165 ods. 3 TKG 2021.

SIEŤ NA POSKYTOVANIE OBSAHU

Cloudflare

Časti našich webových stránok hostíme u spracovateľa objednávok Cloudflare, Cloudflare Germany GmbH, Rosental 7, 80331 Mníchov, Nemecko.

Údaje o pripojení sa spracúvajú na účely poskytovania a sprístupňovania webovej stránky. Údaje sa neukladajú mimo volania výlučne na účely poskytovania webovej stránky. Údaje o pripojení však ukladá náš spracovateľ objednávok na bezpečnostné účely. Trvanie spracúvania na bezpečnostné účely je premenlivé a končí sa po skončení nevyhnutnosti bezpečnostných opatrení. Okrem toho náš spracovateľ objednávok zhromaždené údaje ihneď po zhromaždení anonymizuje a poskytuje nám anonymné údaje vo forme štatistík na vyhodnotenie. Tieto štatistiky používame na riešenie problémov a na ďalší rozvoj našich webových stránok.

Právnym základom spracúvania údajov je absolútna technická nevyhnutnosť pre poskytovanie a dodávanie služby „webová stránka“, ktorú ste si výslovne vyžiadali prostredníctvom vašej výzvy podľa § 165 ods. 3 TKG 2021.

WEBFONTY

Miestna integrácia písiem

Používame webové písma. Integrujeme ich lokálne do nášho webového priestoru, takže sa pri tom nespracúvajú žiadne osobné údaje.

DENNÝ MANAŽÉR

Správca značiek Google

V prípade udelenia vášho súhlasu spracúvame vaše osobné údaje pomocou služby Google Tag Manager, Google LLC, Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ako spoločný správca na účely spustenia, kontroly a správy ďalších služieb našej webovej stránky. V tomto konkrétnom prípade sa má uvedená služba ovládať prostredníctvom nástroja Google Tag Manager. Neudelenie súhlasu má preto presne taký istý účinok, aký je opísaný vyššie v prípade služby. Súhlas, ktorý ste už udelili, môžete odvolať zmenou nastavení ochrany údajov.

Správcovi značiek Google umožňujeme zhromažďovať údaje o pripojení a údaje z vášho webového prehliadača. Spoločnosť Google ich využíva na ďalší rozvoj služby.

Právnym základom na prenos údajov do USA je váš súhlas v súlade s článkom 49 ods. 1 písm. a) v spojení s článkom 6 ods. 1 písm. a) DSGVO. Ešte pred udelením súhlasu ste boli informovaní, že v USA nie je úroveň ochrany údajov rovnocenná s normami EÚ. Najmä spravodajské služby USA môžu získať prístup k vašim údajom bez toho, aby ste o tom boli informovaní a mohli proti nim podniknúť právne kroky. Z tohto dôvodu Európsky súdny dvor v rozhodnutí vyhlásil predchádzajúce rozhodnutie o primeranosti (Privacy Shield) za neplatné.

WEBANALÝZA

Matomo

Vaše osobné údaje spracúvame u spracovateľa Matomo, InnoCraft Ltd, 150 Willis St, 6011 Wellington, Nový Zéland na účely analýzy chýb a štatistického vyhodnocovania našej webovej stránky.

Službe umožňujeme zhromažďovať údaje o pripojení, údaje z vášho webového prehliadača a údaje o obsahu, ku ktorému ste pristupovali, ako aj spúšťať analytický softvér a ukladať údaje na vašom koncovom zariadení. Služba zozbierané údaje ihneď po zbere anonymizuje a poskytuje nám anonymné údaje vo forme štatistík na vyhodnotenie. Tieto štatistiky používame na riešenie problémov a na ďalší rozvoj našich webových stránok. Údaje na vašom koncovom zariadení sa budú uchovávať až dva roky.

Právnym základom spracúvania údajov je absolútna technická nevyhnutnosť pre poskytovanie a dodávanie služby „webová stránka“, ktorú ste si výslovne vyžiadali prostredníctvom vašej výzvy podľa § 165 ods. 3 TKG 2021. Právnym základom pre prenos na Nový Zéland je vykonávacie rozhodnutie Komisie EÚ 2013/65/EÚ.

Facebook Pixel

V prípade udelenia vášho súhlasu spracúvame pomocou služby Facebook Pixel, Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko ako spoločný správca vašich osobných údajov na účely analýzy chýb a štatistického vyhodnocovania našej webovej stránky. Neudelenie súhlasu nebude mať bezprostredný vplyv na fungovanie webovej stránky, ale bez štatistických údajov bude pre nás ťažšie ďalej rozvíjať webovú stránku. Súhlas, ktorý ste už udelili, môžete odvolať pomocou Zmena nastavení ochrany osobných údajov.

Službe umožňujeme zhromažďovať údaje o pripojení, údaje z vášho webového prehliadača a údaje o obsahu, ku ktorému ste pristupovali, ako aj spúšťať analytický softvér a ukladať údaje na vašom koncovom zariadení. Služba zozbierané údaje ihneď po zbere anonymizuje a poskytuje nám anonymné údaje vo forme štatistík na vyhodnotenie. Tieto štatistiky používame na riešenie problémov a na ďalší rozvoj našich webových stránok. Údaje na vašom koncovom zariadení sa budú uchovávať až dva roky.

Právnym základom spracúvania údajov je váš súhlas podľa § 165 ods. 3 TKG 2021. Skupina Facebook prenáša vaše osobné údaje do USA. Právnym základom na prenos údajov do USA je váš súhlas v súlade s článkom 49 ods. 1 písm. a) v spojení s článkom 6 ods. 1 písm. a) DSGVO. Ešte pred udelením súhlasu ste boli informovaní, že v USA nie je úroveň ochrany údajov rovnocenná s normami EÚ. Najmä spravodajské služby USA môžu získať prístup k vašim údajom bez toho, aby ste o tom boli informovaní a mohli proti nim podniknúť právne kroky. Z tohto dôvodu Európsky súdny dvor v rozhodnutí vyhlásil predchádzajúce rozhodnutie o primeranosti (Privacy Shield) za neplatné.

Metricool

Ak nám dáte súhlas, vaše osobné údaje budeme spracovávať so službou METRICOOL SOFTWARE, SL, Téllez, nº 12, Entreplanta H, 28007 Madrid, Španielsko na účely analýzy chýb a štatistického vyhodnocovania našej webovej stránky. Neposkytnutie súhlasu nebude mať bezprostredný vplyv na fungovanie webovej stránky, ale bez štatistických údajov bude pre nás ťažšie ďalej rozvíjať webovú stránku. Súhlas, ktorý ste už udelili, môžete odvolať zmenou nastavení ochrany údajov.

Službe umožňujeme zhromažďovať údaje o pripojení, údaje z vášho webového prehliadača a údaje o obsahu, ku ktorému ste pristupovali, ako aj spúšťať analytický softvér a ukladať údaje na vašom koncovom zariadení. Služba zozbierané údaje ihneď po zbere anonymizuje a poskytuje nám anonymné údaje vo forme štatistík na vyhodnotenie. Tieto štatistiky používame na riešenie problémov a na ďalší rozvoj našich webových stránok. Údaje na vašom koncovom zariadení sa budú uchovávať až dva roky.

Právnym základom spracúvania údajov je váš súhlas podľa § 165 ods. 3 TKG 2021.

REMARKETING

Facebook Pixel

V prípade udelenia vášho súhlasu spracúvame vaše osobné údaje so službou Facebook Pixel, Meta Platforms Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko ako spoloční správcovia na účely poskytovania personalizovanej reklamy a merania úspešnosti našej reklamy.

Neudelenie súhlasu nebude mať bezprostredný vplyv na fungovanie webovej stránky, ale ak súhlas neudelíte, nebudeme môcť na vašich koncových zariadeniach zobrazovať personalizovanú reklamu. Súhlas, ktorý ste už udelili, môžete odvolať zmenou nastavení ochrany údajov.

Službe umožňujeme zhromažďovať údaje o pripojení, údaje z vášho webového prehliadača a údaje o obsahu, ku ktorému ste pristupovali. Okrem toho umožňujeme službe spustiť softvér na sledovanie a rozpoznávanie a ukladať údaje do koncového zariadenia. Pomocou sledovacieho a rozpoznávacieho softvéru môže služba obohatiť svoju reklamnú sieť a rozpoznať vás pri návšteve externých webových stránok alebo prehrávať personalizovanú reklamu. Zozbierané údaje používame aj na meranie úspešnosti našej reklamy. Údaje na vašom koncovom zariadení sa budú uchovávať až dva roky.

Právnym základom spracúvania údajov je váš súhlas podľa § 165 ods. 3 TKG 2021. Skupina Facebook prenáša vaše osobné údaje do USA. Právnym základom na prenos údajov do USA je váš súhlas v súlade s článkom 49 ods. 1 písm. a) v spojení s článkom 6 ods. 1 písm. a) DSGVO. Ešte pred udelením súhlasu ste boli informovaní, že v USA nie je úroveň ochrany údajov rovnocenná s normami EÚ. Najmä spravodajské služby USA môžu získať prístup k vašim údajom bez toho, aby ste o tom boli informovaní a mohli proti nim podniknúť právne kroky. Z tohto dôvodu Európsky súdny dvor v rozhodnutí vyhlásil predchádzajúce rozhodnutie o primeranosti (Privacy Shield) za neplatné.

Reklamy Google

V prípade udelenia vášho súhlasu spracúvame vaše osobné údaje so službou Google Ads, Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko ako spoloční správcovia na účely umiestňovania personalizovanej reklamy a merania úspešnosti našej reklamy.

Neudelenie súhlasu nebude mať bezprostredný vplyv na fungovanie webovej stránky, ale ak súhlas neudelíte, nebudeme môcť na vašich koncových zariadeniach zobrazovať personalizovanú reklamu. Súhlas, ktorý ste už udelili, môžete odvolať zmenou nastavení ochrany údajov.

Službe umožňujeme zhromažďovať údaje o pripojení, údaje z vášho webového prehliadača a údaje o obsahu, ku ktorému ste pristupovali. Okrem toho umožňujeme službe spustiť softvér na sledovanie a rozpoznávanie a ukladať údaje do koncového zariadenia. Pomocou sledovacieho a rozpoznávacieho softvéru môže služba obohatiť svoju reklamnú sieť a rozpoznať vás pri návšteve externých webových stránok alebo prehrávať personalizovanú reklamu. Zozbierané údaje používame aj na meranie úspešnosti našej reklamy. Údaje na vašom koncovom zariadení sa budú uchovávať až dva roky.

Právnym základom spracúvania údajov je váš súhlas podľa § 165 ods. 3 TKG 2021. Skupina Google prenáša vaše osobné údaje do USA. Právnym základom na prenos údajov do USA je váš súhlas v súlade s článkom 49 ods. 1 písm. a) v spojení s článkom 6 ods. 1 písm. a) DSGVO. Ešte pred udelením súhlasu ste boli informovaní, že v USA nie je úroveň ochrany údajov rovnocenná s normami EÚ. Najmä spravodajské služby USA môžu získať prístup k vašim údajom bez toho, aby ste o tom boli informovaní a mohli proti nim podniknúť právne kroky. Z tohto dôvodu Európsky súdny dvor v rozhodnutí vyhlásil predchádzajúce rozhodnutie o primeranosti (Privacy Shield) za neplatné.

Ďalšie informácie o zásadách ochrany osobných údajov a podmienkach používania spoločnosti Google nájdete na tomto odkaze: Zásady ochrany osobných údajov a podmienky používania

Služba Google Analytics so signálmi Google

V prípade udelenia vášho súhlasu spracúvame vaše osobné údaje so službou Google Signals, Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko ako spoloční správcovia na účely poskytovania personalizovanej reklamy vrátane zohľadnenia demografických charakteristík a merania úspešnosti našej reklamy na rôznych zariadeniach.

Neudelenie súhlasu nebude mať bezprostredný vplyv na fungovanie webovej stránky, ale ak súhlas neudelíte, nebudeme môcť na vašich koncových zariadeniach zobrazovať personalizovanú reklamu. Súhlas, ktorý ste už udelili, môžete odvolať zmenou nastavení ochrany údajov.

Službe umožňujeme zhromažďovať údaje o pripojení, údaje z vášho webového prehliadača a údaje o obsahu, ku ktorému ste pristupovali. Okrem toho umožňujeme službe spustiť softvér na sledovanie a rozpoznávanie a ukladať údaje do koncového zariadenia. Pomocou sledovacieho a rozpoznávacieho softvéru môže služba obohatiť svoju reklamnú sieť a rozpoznať vás pri návšteve externých webových stránok alebo prehrávať personalizovanú reklamu. Zozbierané údaje používame aj na meranie úspešnosti našej reklamy. Údaje na vašom koncovom zariadení sa budú uchovávať až dva roky.

Právnym základom spracúvania údajov je váš súhlas podľa § 165 ods. 3 TKG 2021. Skupina Google prenáša vaše osobné údaje do USA. Právnym základom na prenos údajov do USA je váš súhlas v súlade s článkom 49 ods. 1 písm. a) v spojení s článkom 6 ods. 1 písm. a) DSGVO. Ešte pred udelením súhlasu ste boli informovaní, že v USA nie je úroveň ochrany údajov rovnocenná s normami EÚ. Najmä spravodajské služby USA môžu získať prístup k vašim údajom bez toho, aby ste o tom boli informovaní a mohli proti nim podniknúť právne kroky. Z tohto dôvodu Európsky súdny dvor v rozhodnutí vyhlásil predchádzajúce rozhodnutie o primeranosti (Privacy Shield) za neplatné.

Ďalšie informácie o zásadách ochrany osobných údajov a podmienkach používania spoločnosti Google nájdete na tomto odkaze: Zásady ochrany osobných údajov a podmienky používania

WEBSHOP

Ponúkame vám možnosť zakúpiť si výrobky priamo prostredníctvom nášho internetového obchodu. V rámci internetového obchodu sú vami zadané údaje a údaje týkajúce sa vami vybraných produktov spracúvané prevádzkovateľom na účely predkladania ponúk, uzatvárania zmlúv, plnenia zmlúv, odosielania tovaru a plnenia prípadných predzmluvných povinností pred uzatvorením zmluvy na základe vami iniciovaného predzmluvného vzťahu a po uzatvorení zmluvy na základe zmluvy v súlade s §§ 3, 4 a 5. Článok 6 ods. 1 lit. b GDPR.

Ak bol nákup našich produktov uskutočnený prostredníctvom už existujúceho zákazníckeho účtu alebo bol zákaznícky účet vytvorený na účely realizácie nákupu, vaše osobné údaje sa budú spracovávať až do vymazania vášho zákazníckeho účtu.

V prípade zákazníkov, ktorí si zakúpili naše produkty prostredníctvom profilu hosťa, sa ich osobné údaje spracúvajú až do uplynutia zákonnej povinnosti ich uchovávania.

Vaše údaje sa budú ďalej spracúvať na účely priameho marketingu vo formách, ktoré nepodliehajú súhlasu, ako je napríklad adresné zasielanie reklamy, až kým nevznesiete námietku.

Neexistuje žiadna zákonná ani zmluvná povinnosť poskytnúť osobné údaje. Toto ustanovenie je však nevyhnutné na uzavretie zmluvy. V opačnom prípade nebude zmluva uzatvorená.

Nákupné košíky neregistrovaných používateľov sa vymažú maximálne po 14 dňoch. Používateľské účty registrovaných používateľov zostávajú v platnosti, kým používateľ účet nevymaže. Zmluvné údaje sa spracúvajú až do premlčania prípadných premlčaných záväzkov.

Platby sa spracúvajú pomocou:

Služba: PayPal
Prevádzkovateľ: PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg

Služba: Stripe
Prevádzkovateľ: Stripe,Inc. 185 Berry Street, Suite 550, San Francisco, CA 94107, USA

Na prepravu nášho tovaru používame tieto spôsoby:

Služba: Nemecká pošta
Prevádzkovateľ: Deutsche Post AG, Charles-de-Gaulle-Straße 20, 53113 Bonn, Nemecko

Služba: Rakúska pošta
Prevádzkovateľ: Österreichische Post Aktiengesellschaft, Rochusplatz 1, 1030 Viedeň, Rakúsko

Služba: Sendcloud
Prevádzkovateľ: Sendcloud Global, Stadhuisplein 10, 5611 Eindhoven, Holandsko.

KONTAKTNÝ FORMULÁR

Na našej webovej stránke máte možnosť kontaktovať nás priamo prostredníctvom kontaktného formulára. Po odoslaní kontaktného formulára budú vami zadané osobné údaje spracované zodpovednou osobou na účely spracovania vašej otázky na základe súhlasu, ktorý ste udelili odoslaním formulára v súlade s nemeckým zákonom o ochrane údajov. Článok 6 ods. 1 lit. DSGVO až do jeho zrušenia. Neexistuje žiadna zákonná ani zmluvná povinnosť poskytnúť osobné údaje. Ak tak neurobíte, bude to znamenať len to, že svoju žiadosť nepredložíte a my ju nebudeme môcť spracovať.

FORMULÁR NA VÝBEROVÉ KONANIE

Na účely realizácie súťaže spracúvame údaje, ktoré ste zadali na základe zmluvy o účasti v súťaži uzavretej s vami, v súlade s nemeckým zákonom o ochrane údajov. Článok 6 ods. 1 lit. b DSGVO až do ukončenia výberového konania. Neexistuje žiadna zákonná ani zmluvná povinnosť poskytnúť osobné údaje. Ustanovenie je však potrebné na účasť v súťaži. Ak tak neurobíte, nebudete môcť byť zaradení do súťaže.

NEWSLETTER

Cleverreach

Po udelení súhlasu budú vaše osobné údaje spracúvané na účely zasielania priamej elektronickej reklamy (napr. zasielanie informačných bulletinov), kým ho neodvoláte.

Na účely zasielania informačného bulletinu používame spracovateľa objednávok CleverReach, CleverReach GmbH & Co. KG, Schafjückenweg 2, 26180 Rastede, Nemecko.

Právnym základom spracovania je súhlas, ktorý ste poskytli podľa § 174 TKG 2021 v spojení s čl. 6 ods. 1 lit. a DSGVO udelil súhlas. Neexistuje žiadna zákonná ani zmluvná povinnosť udeliť súhlas. Neudelenie súhlasu bude mať za následok len to, že od nás nedostanete newsletter.

EMBEDDINGS

Vimeo

V prípade udelenia vášho súhlasu spracúvame vaše osobné údaje so službou Vimeo, Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA ako spoločný správca na účely prehrávania videí na našej webovej stránke.

Službe umožňujeme zhromažďovať údaje o pripojení, zbierať údaje z vášho webového prehliadača a umiestniť reklamný súbor cookie. Umiestnením reklamných súborov cookie môže spoločnosť Vimeo vypočítať individuálne ID používateľa pre každého používateľa. Tieto osobné údaje, ktoré sú vhodné na jedinečnú identifikáciu, sa potom spracúvajú v rámci reklamnej siete prevádzkovanej spoločnosťou Vimeo.

Pokiaľ spoločnosť Vimeo vykonáva ďalšie nezávislé spracovanie údajov, najmä v rámci reklamnej siete Vimeo, je za to zodpovedná výlučne spoločnosť Vimeo. Podrobnosti nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Vimeo.

Neudelenie súhlasu bude mať za následok len to, že vám služba Vimeo nebude sprístupnená. Súhlas, ktorý ste už udelili, môžete odvolať zmenou nastavení ochrany údajov.

Právnym základom spracúvania údajov je váš súhlas podľa § 165 ods. 3 TKG 2021. Právnym základom na prenos údajov do USA je váš súhlas v súlade s článkom 49 ods. 1 písm. a) v spojení s článkom 6 ods. 1 písm. a) DSGVO. Ešte pred udelením súhlasu ste boli informovaní, že v USA nie je úroveň ochrany údajov rovnocenná s normami EÚ. Najmä spravodajské služby USA môžu získať prístup k vašim údajom bez toho, aby ste o tom boli informovaní a mohli proti nim podniknúť právne kroky. Z tohto dôvodu Európsky súdny dvor v rozhodnutí vyhlásil predchádzajúce rozhodnutie o primeranosti (Privacy Shield) za neplatné.

Google reCaptcha

V prípade udelenia vášho súhlasu spracúvame vaše osobné údaje so službou Google reCaptcha, Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko ako spoločný správca na účely zamedzenia neľudského a automatizovaného zadávania. Týmto spôsobom umožňujeme službe nastaviť súbory cookie, zhromažďovať údaje o pripojení a údaje z vášho webového prehliadača. Okrem toho umožňujeme službe vypočítať ID používateľa na jeho jednoznačnú identifikáciu v rámci reklamnej siete prevádzkovanej spoločnosťou Google. Údaje sa v zariadení uchovávajú až dva roky.

Právnym základom pre spracovanie údajov je váš súhlas podľa článku 6 ods. 1 písm. a GDPR. Skupina Google prenáša vaše osobné údaje do USA. Právnym základom na prenos údajov do USA je váš súhlas v súlade s článkom 49 ods. 1 písm. a) v spojení s článkom 6 ods. 1 písm. a) DSGVO. Ešte pred udelením súhlasu ste boli informovaní, že v USA nie je úroveň ochrany údajov rovnocenná s normami EÚ. Najmä spravodajské služby USA môžu získať prístup k vašim údajom bez toho, aby ste o tom boli informovaní a mohli proti nim podniknúť právne kroky. Z tohto dôvodu Európsky súdny dvor v rozhodnutí vyhlásil predchádzajúce rozhodnutie o primeranosti (Privacy Shield) za neplatné. Neposkytnutie súhlasu bude mať za následok nemožnosť používať reCaptcha a súvisiace formuláre.

Súhlas, ktorý ste už udelili, môžete odvolať zmenou nastavení ochrany údajov.

Právo na námietku

Ak je spracovanie vašich osobných údajov založené na oprávnenom záujme, máte právo namietať proti tomuto spracovaniu. Pokiaľ na našej strane neexistujú závažné oprávnené dôvody na spracovanie, spracovanie vašich údajov sa na základe tohto právneho základu ukončí. Máte tiež právo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov na účely priameho marketingu. V prípade námietky sa vaše osobné údaje nebudú ďalej spracúvať na účely priameho marketingu. Námietka nemá vplyv na zákonnosť údajov spracúvaných do podania námietky.

Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo kedykoľvek odvolať už udelený súhlas zmenou nastavení ochrany údajov. V prípade súhlasu so zasielaním elektronickej reklamy môžete svoj súhlas odvolať kliknutím na odkaz na odhlásenie. V takom prípade sa spracúvanie ukončí, pokiaľ neexistuje iný právny základ. Odvolanie nemá vplyv na zákonnosť údajov spracúvaných do odvolania.

Ďalšie práva dotknutej osoby

Máte tiež právo na informácie, opravu, vymazanie a obmedzenie spracovania osobných údajov. Ak je právnym základom spracovania vašich osobných údajov váš súhlas alebo zmluva, ktorú ste s nami uzavreli, máte tiež právo na prenosnosť údajov. Okrem toho máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu. Viac informácií o dozorných orgánoch v Európskej únii nájdete tu.