Máte problémy so svojím produktom Aquavital?

Radi vám pomôžeme!

Najskôr si objasnite nasledujúce otázky:

  • Jednotky sa musia inštalovať tak, aby šípky smerovali v smere prúdenia v potrubí.
  • Je dôležité, aby sa inštalácia vykonala pred vetvou, aby mohla všetka voda pretekať cez Aquavital.
  • Všimnite si tiež, že v blízkosti Aquavitalu sa nenachádza žiadne elektrické vedenie.
  • Majú viacero zariadení? Sú všetky správne namontované?

Ako je uvedené v našich dokumentoch, na domovskej stránke a tiež priamo na jednotkách, odporúčame dvakrát ročne vyradiť Aquavital z prevádzky na približne 24 hodín. Ak ste to dlhšie nerobili, demontujte všetky jednotky na 2-3 dni a potom pokračujte v údržbe približne každých šesť mesiacov.

TIP: Zosúlaďte sa so zmenou času a počkajte na Aquavital, keď sa zmenia hodiny aj vo vašej domácnosti.

Ak máte nové vodovodné potrubie, nový kotol alebo nový vykurovací systém alebo ak sa zmenil počet osôb v domácnosti, môže sa stať, že bude potrebné upraviť aj inštaláciu systému Aquavital. Môžete nás kontaktovať a požiadať o radu. 

Požiadajte o bezplatné poradenstvo

Máte stále problémy?

Tu požiadajte o výmenu v rámci našej záruky: