Štúdia Hagalis Institute

Snímka obrazovky 2016-02-08 o 18.50.44

Použitie prístroja Aquavital teda vykazuje významný účinok. To prináša spotrebiteľom jasnú výhodu z hľadiska údržby a životnosti používaného zariadenia.

Vzorku hodnotíme známkou 2,1 a verdiktom dobrý. Z toho vyplýva jasná výhoda pre spotrebiteľa vďaka používaniu zariadenia.