Vedecké poznatky o spoločnosti Aquavital

Ako magnetické polia zlepšujú kvalitu vody – rozšírená verzia

Zlepšovanie kvality našej vody je neustálou výzvou. Jednou z najväčších výziev je zabrániť usadzovaniu vodného kameňa spôsobeného tvrdou vodou. Tu prichádza na rad Aquavital, inovatívne zariadenie, ktoré využíva magnetické pole na zmenu štruktúry molekúl tvoriacich vodný kameň, a tým znižuje tvorbu usadenín vodného kameňa. Ale ako to presne funguje? Pozrime sa na vedecké poznatky, ktoré sa za tým skrývajú.

Chemické vlastnosti tvrdej vody:

Tvrdá voda obsahuje vysoké koncentrácie rozpustených minerálov, najmä vápnika a horčíka. Tieto minerály pochádzajú z hornín a pôd, ktorými preteká voda. Keď voda absorbuje oxid uhličitý (CO2) zo vzduchu alebo pôdy, vytvára kyselinu uhličitú (H2CO3), ktorá je slabou kyselinou. Táto kyselina uhličitá môže reagovať s minerálmi v hornine, najmä s uhličitanom vápenatým (CaCO3), za vzniku hydrogénuhličitanu vápenatého (Ca(HCO3)2), ktorý je rozpustný vo vode.

Štruktúrny vzorec kyseliny uhličitej: H2CO3

Štruktúrny vzorec uhličitanu vápenatého: CaCO3

Štruktúrny vzorec hydrogénuhličitanu vápenatého: Ca(HCO3)2

Táto molekula je dipól, čo znamená, že má kladný a záporný pól. Táto dipólová vlastnosť umožňuje molekulám viazať sa navzájom prostredníctvom magnetickej príťažlivosti a vytvárať väčšie molekulové štruktúry alebo zhluky. Pri zahrievaní alebo odparovaní vody sa hydrogénuhličitan vápenatý rozkladá a vzniká uhličitan vápenatý, ktorý je známy ako tuhé vápno.

Úloha spoločnosti Aquavital:

Aquavital využíva dipólovú vlastnosť hydrogénuhličitanu vápenatého, aby zabránil tvorbe usadenín vodného kameňa. Zariadenie vytvára desať permanentných magnetických polí so silou 1,2 Tesla na magnet. Keď voda prúdi cez tieto magnetické polia určitou rýchlosťou, molekuly hydrogénuhličitanu vápenatého reagujú na tieto magnetické polia.

Magnetické polia ovplyvňujú štruktúru molekúl zmenou väzieb medzi nimi. To vedie k zjemneniu molekulárnych štruktúr, čím sa zabráni tvorbe väčších zhlukov a napokon aj vápenatých usadenín.

Vedecký základ:

Účinnosť magnetických polí pri prevencii tvorby vodného kameňa je oblasť, ktorá sa intenzívne skúma. Niekoľko štúdií ukázalo, že magnetické pole môže zmeniť štruktúru kryštálov uhličitanu vápenatého, čo vedie k zníženiu tvorby vodného kameňa. Je však dôležité poznamenať, že účinnosť závisí od sily magnetického poľa, rýchlosti prúdenia vody a koncentrácie minerálov rozpustených vo vode.

Záver:

Aquavital ponúka inovatívne a vedecky podložené riešenie na boj proti vodnému kameňu. Pomocou magnetických polí dokáže zariadenie zmeniť štruktúru molekúl hydrogénuhličitanu vápenatého, a tým zabrániť tvorbe agresívnych usadenín vodného kameňa. Je to dôležitý krok k zlepšeniu kvality vody a predĺženiu životnosti našich domácich spotrebičov.