Udržateľnosť sa týka nás všetkých

Ako rodinný podnik, ktorý existuje už viac ako 20 rokov, sa snažíme pracovať trvalo udržateľným spôsobom v záujme ďalších generácií, aby spoločnosť Aquavital mohla existovať aj v nasledujúcich desaťročiach.

Dr. Christina Mandlová nám neustále radí, ako realizovať naše ciele a ako ich dodržiavať.

Projekty udržateľnosti

S cieľom zvýšiť povedomie o problematike vody podporujeme tieto projekty

Tvorivá súťaž pre žiakov vo veku 6-14 rokov

Osobitné opatrenia